پوشفیت پلیران

مشخصات و ویژگی های لوله پوشفیت پلیران

نمایندگی لوله پوشفیت پلیران

سیستم فاضلابی پوش‌فیت از جنس پلی‌پروپیلن باید مطابق با استاندارد اروپایی EN-1451 طراحی و تولی شود.  این استاندارد مشخصات ماده اولیه مورد استفاده، مشخصات ظاهری و ابعادی، الزامات مکانیکی و فیزیکی و… لوله و اتصالات این سیستم را تعیین می‌کند. سیستم پوش‌فیت خوداطفاء پلی‌ران توسط آزمایشگاه معتبر دانشگاه فنی دارمشتات …

Read More »